Credinta noastra

1. Trinitate
Există un singur Dumnezeu, creator al tuturor lucrurilor, infinit de perfect și etern existând în trei Persoane – Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Aceștia trei sunt una în substanță, putere și slavă și uniți în Dumnezeire astfel încât noi ne închinăm unui singur Dumnezeu.

2. Deitatea si Umanitatea lui Christos 
Isus Cristos este Fiul etern al Lui Dumnezeu care a luat umanitatea pentru a deveni Dumnezeu-om. El este pe deplin Dumnezeu și pe deplin om. Fiind a doua Persoană a Trinității El este veșnic una cu Dumnezeu Tatăl, ale Cărui persoană și slavă El este expresia unică și exactă. Pentru a deveni uman El a fost conceput din Duhul Sfânt și născut din Fecioară Maria pentru ca cele două naturi perfecte și întregi – umanul și divinul – să fie unite în singura Persoană, Isus din Nazaret.

3. Duhul Sfânt
Duhul Sfânt a venit de la Tatăl și Fiul pentru a convinge lumea de păcat, neprihănire și judecată, și pentru a regenera, sfinți și a-i împuternici pe toți cei ce cred în Isus Cristos.

4. Inspirația Divină a Scripturii

Scriptura este Cuvântul Lui Dumnezeu inerent și infailibil. Această Scriptură este revelația completă și întreagă a Voii Lui, pentru mântuirea oamenilor și pentru autoritatea divină și finală în toate domeniile pe care le afirmă, și nu doar pentru doctrină și credință.

5. Starea de păcat a Omenirii

Omenirea a fost creată în imaginea lui Dumnezeu și pentru a avea părtășie cu El, dar a căzut de la această stare nevinovată, pentru a deveni răzvrătită și păcătoasă. Fiecare ființă umană, cu excepția Lui Cristos, a fost născută în păcat și are nevoie de mântuire.

6. Ispășirea Lui Cristos pentru Păcatul Umanității

Pentru a răscumpăra omenirea de vină, pedeapsă și de sub puterea păcatului, Isus Cristos a luat umanitatea asupra Lui pentru a se face Dumnezeu-om și a murit moarte de cruce în locul nostru.
Prin învierea Lui, a fost demonstrată acceptarea Lui Dumnezeu pentru ispășirea păcatului prin moarte, și neprihănirea lui Cristos a fost disponibilă pentru noi, pentru justificarea noastră. Păcătoșii sunt justificați și împăcați cu Dumnezeu în momentul pocăinței și credinței, nu printr-un merit personal al lor, ci doar pe baza harului măreț al Lui Dumnezeu, a neprihănirii în Isus Cristos, primită prin credință. 

7. Lucrarea Duhului Sfânt în Mântuire

Duhul Sfânt convinge păcătoșii de starea lor păcătoasă, îi conduce la credința personală în Isus Cristos ca Domn și Mântuitor și îi duce prin urmare la o nouă naștere spirituală (regenerare) pentru a deveni copiii Lui Dumnezeu. Duhul Sfânt locuiește în credincioși, este martor la relația lor cu Dumnezeu, conduce în tot adevărul, oferă daruri pentru lucrări roditoare și produce har pentru trăire sfântă și împuternicire pentru evanghelizare. 

8. Biserica lui Cristos

“Biserica universală” este ansamblul de oameni pe care Dumnezeu i-a separat de lume prin credința în Isus Cristos ca Domn și Mântuitor al lor. Cristos este capul bisericii. Toate persoanele regenerate (născute din nou) sunt membri ai acestei biserici universale, care ia formă locală oriunde grupuri de credincioși se adună pentru a se închina, pentru a avea părtășie și servicii în conformitate cu principiile scripturale.

9. Botezul Credincioșilor prin Cufundare

Botezul este o poruncă a Domnului Isus Cristos. Este o declarație publică a credinței persoanei în Isus Cristos ca Domn și Mântuitor. El simbolizează identificarea credinciosului cu moartea lui Cristos, îngroparea și învierea; iertarea păcatelor; și dedicarea credinciosului/credincioasei lui Dumnezeu pentru a trăi și a umbla într-o viață nouă

10. Cina Domnului

Cina Domnului este o poruncă a Domnului Isus în cadrul căreia credincioșii adunați împreună mănâncă pâine, semnificând trupul lui Cristos dat pentru poporul Său, și beau cupa Domnului, semnificând Noul Legământ în sângele Lui Isus. Cina Domnului este făcută în amintirea Domnului și proclamă moartea Lui până la venirea Lui. 

11. Revenirea Domnului Isus Cristos

La finalul acestei vremi, în conformitate cu promisiunea Lui, Isus Cristos se va întoarce pe pământ în mod personal, fizic și vizibil în Gloria Lui. Această nădejde binecuvântată curățește și însuflețește adevărata credință creștină. Întreaga desăvârșire a Împărăției lui Dumnezeu așteaptă revenirea Lui.

12. Învierea celor Morți

Va fi o înviere a trupurilor din morți pentru toți oamenii. Isus a înviat în trup din mormânt. Credinciosul va fi înviat la bucurie și binecuvântare veșnică în prezența Domnului; necredinciosul la pedeapsă și judecată veșnică.

13. Pedepse și răsplătiri în ziua de apoi

Dumnezeu a pregătit o judecată finală pentru lume. După acea vreme, Isus Cristos va judeca fiecare persoană și fiecare va primi răsplata sau pedeapsa în conformitate cu faptele lor. În ciuda aceastei judecăți a faptelor noastre, mântuirea este, prin credință. La judecată, faptele noastre vor declara prezența sau absența acestei credințe mântuitoare.

14. Familia și Casatoria
Familia este oranduita de Dumnezeu și se formează între un bărbat și o femeie pentru tot restul vieții lor.

Va rugam descarcati acest document pentru mai multe detalii in in legatura cu credinta noastra.